Baren  Humor  FAQ  Bibliotek  Stamgjester  IRL  Turer  Linker 

n.a.m-FAQ

Den sanne historien om Harley Davidson

- en godt bevart hemmelighet. Foranledningen til denne historieleksen var en diskusjon om hvorvidt barske menn trenger varmeklær.... Les & Le :-)

mc-viking

Bjørn ytret:
Faktisk var det vikingene som utviklet det konseptet som Harley-Davidson (Harbaldne Davidsen) fremdeles bruker. Den tidens teknikk var ikke all verden, men de var i stand til å fremestille grove jernkonstruksjoner ganske brukbart. Amerikanerne har senere forbedret produksjonsmetodene noe men grunnkonstruksjonen er fremdeles den samme.

Hvorpå Jørn indignert utbrøt:
Nei nå altså!! Riktignok gjorde vikingene mye galt, men hardly skal de faenmeg ikke ha skylda for. Hrmpf, historieforfalsker...

Og Bjørn følte seg forpliktet til å drive en smule folkeopplysning:

Merkelig hvor skeptiske folk er. Det finnes jo også dem som tror at Kristoffer var den første Europeer på det amerikanske kontinentet.

Det var sannsynligvis svenske vikinger som stod bak den berykt^H^H^Hømte motorkonstruksjonen, men det er ikke til å komme bort fra at det var norske vikingers oljeutvinning som gjorde det hele mulig. Når det gjelder ansvaret for spredningen til Milwaukee kan vi jo prøve å legge det på islendingene, siden det var Leiv Eiriksson (970-1020) som tok med seg den første sykkelen til Vinland (apropos vindiskusjonen: her har vi den naturlige koblingen mellom motorsykler og vin). Historikeren Helge Ingstad har under sine utgravninger av bosetningene på L'Anse aux Meadows på New Foundland, også funnet de første motorsykkelsporene på det amerikanske kontinentet. I følge ham var det ingen tvil om de gikk i retning av Wisconsin. Hans teorier angående den første "amerikanske" motorsykkelen er utførlig beskrevet i boken "Oppdagelsen av det nye land", der vi blant annet får se bilder av motorsykkelsporene fra en villmannsferd i en myr på New Foundland. Det er tydelig at Vikingene gjerne tok seg en fluesopp før de satte seg på sykkelen...

Beruset viking

Det er forresten et morsomt poeng å få med seg at det var en motorsykkel som var årsaken til at Leiv Eirikssons far, Eirik Raude, ble fredløs på Island. Han hadde importert sykkelen fra Norge et par år tidligere, i 979, og hadde allerede pådratt seg så mange parkeringsbøter at han at ble lyst fredløs av trafikketaten. Han reiste derfor til Grønland med sykkelen, og regnet der med å få fred for over- ivrige parkometertanter. Sykkelen som han tok med seg gikk senere i arv til sønnen Leiv, som tok den med seg på sine ferder videre vestover. Leivs hensikter med å ta med seg sykkelen kan ha vært å studere hvordan fenomenet kontrastyring ble påvirket av lengdegraden. Njål Davidsson (den Harbaldne, 971 - ?) var en av Leivs mest trofaste menn, og ble derfor valgt ut til en lengre test-tur på det nye kontinentet. Han var en garvet mekaniker og grovsmed, noe som kunne komme godt med den gangen. Motoren var litt av et treskeverk, og hadde det med å bryte sammen når du minst ventet det. Dessverre må et eller annet ha godt ualminnelig galt, for Njål kom aldri tilbake fra sin andre, og til da lengste, tur. Vi kan bare gjette hva som kan ha hendt, men skal ikke se bort fra at Njål kan ha fått problemer med å få fylt tanken.

Senere, under en ekspedisjon på begynnelsen av 1700-tallet, oppdaget engelske utforskere en ukjent, men tallrik, indianerstamme i det som nå er Wisconsin. Stammen omtalte seg selv som "Harbal Davisøøner", noe som selvsagt ble vanskelig for å uttale for en engelskmann. Det spesielle med denne stammen var håret: I likhet med andre indianere la de stor vekt på hårpryden, men alle i denne stammen hadde rødt(!) hår. Deres mest hellige symbol var en Njål Daviddsons tegninger av en ny og forbedret motorsykkel. Dessverre hadde mangel på olje hindret dem fra å bruke syklene, men de hadde i årenes løp bygd flere hundre tusen sykler. Disse syklene ble solgt under merkene "Harley Davidson" og "Indian" (en del av stammen som brøt ut og registrerte sitt eget varemerke). På begynnelsen av 1970- tallet gikk lageret tomt og bedriften fikk store problemer. Man prøvde å produsere nye kopier av vikingenes original, men amerikanere viste seg å være uegnet som arbeidere. I 1981 gjorde de en snuoperasjon, sparket alle amerikanere og ansatte indianere i stedet. Dette viste seg å være et særdeles vellykket trekk, og nå er Harley Davidson tilbake på det kvalitetsmessige og tekniske nivået syklene holdt i vikingtiden.

Dersom det fremdeles er tvilere, kan dere selv lese bakgrunns- materialet her (merk: programvaren de brukte den gangen var ikke år 1000-kompatibel. Det råder derfor litt forvirring om hundreårene i enkelte av disse dokumentene. Men de to siste siffrene i årstallene er korrekte):

http://www.harley-davidson.com/company/background.asp
http://www.harley-davidson.com/company/history/history.asp

Gray, Edward F. Leif Erikson Discoverer of America. New York: Kraus Reprint Co.,1972, 40-46.

Jensen, Malcolm C. Leif Erikson the Lucky. New York: Franklin Watts Inc.,1979.

Shippen, Katherine B. Leif Eriksson First Voyager to America. New York: Harper & Row, Publishers, 1951.

Ingstad, Helge. Westward to Vinland. Erik J. Friis, Trans. New York: St Martin's Press, 1969.

Ingstad, Helge. Oppdagelsen av det nye land. Oslo: J.M. Stenersens forlag

Bjørn - i folkeopplysningens tjeneste

 Baren  Humor  FAQ  Bibliotek  Stamgjester  IRL  Turer  Linker 
Oppdatert 26. juni 2002 av Webmaster